Laatst bijgewerkt: 20.02.2021

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden") aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van de website http://handmade-in-europe.com (de "Dienst") die wordt beheerd door HANDIEU, S.à.r.l.-S., gevestigd in Luxemburg, 29, Prins Hendriklaan, L-1724 Luxemburg, geregistreerd onder registratienummer B245996 en EU-VAT-nummer LU32281007 ("wij", "wij", of "onze").

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Service gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan kunt u geen toegang krijgen tot de Service.

Definities

Blog of handmade-in-europe.com of Website - het domein en de inhoud ervan

HANDIEU - HANDIEU, S.à.r.l.-S. gevestigd in Luxemburg, 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, geregistreerd onder registratienummer B245996 en EU-VAT-nummer LU32281007 ("wij", "wij", of "onze"), een licentie van de inhoud die op de website handmade-in-europe.com wordt aangeboden.

Koper - een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die diensten of digitale producten koopt van de handmade-in-europe.com website

Verkoper - een Koper die een Geverifieerde Verkoper is op HANDIEU en koopt via deze Website Advertentiediensten

Gebruiker - een persoon die gebruik maakt van de diensten op de Blog

e-Boek - downloadbaar materiaal in de vorm van een pdf-bestand, aangeboden op de Blog voor een bepaald bedrag

Raadplegingen - online vergadering met een van de gecertificeerde consultants van HANDIEU om het Buyers project te bespreken

Audit - een analyse van het geval van de Koper op basis van de door de Koper verstrekte informatie met suggesties voor verbetering

Webinar - online training via een van de externe platforms met een beperkt aantal deelnemers.

Cursus – een reeks webinars en/of opnames die in een pakket worden verkocht met toegang tot deze webinars voor een bepaalde periode

Deelnemer - een persoon die de Webinar-dienst heeft gekocht om deel te nemen aan online training

Transactie - de procedure voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten voor de verkoop van goederen tussen de koper en HANDIEU

Inhoud

Met onze Service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Content") plaatsen, linken, opslaan, delen en op andere wijze beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor de geüploade inhoud en u gaat ermee akkoord dat er geen schade, haatdragende taal of ongepast materiaal is.

Auteursrechten

Alle inhoud op Handmade-in-Europe is een origineel, intellectueel eigendom van de auteur en wordt beschermd door het auteursrecht. Foto's, grafieken en andere digitale beelden worden gebruikt van een vertrouwde, gelicentieerde bron waar het beschermd is door de auteursrechtwetgeving.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Handmade-in-Europe.

Handmade-in-Europe heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Handmade-in-Europe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wachtwoord en gebruikersnaam

De toegang tot sommige inhoud en andere materialen die op deze site worden aangeboden, wordt gecontroleerd met een wachtwoord en is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. U verklaart dat alle informatie die in het registratieproces wordt verstrekt, accuraat en correct is. Als u zich registreert of een aankoop doet of andere Transacties uitvoert namens uw bedrijf, verklaart u dat u een gevolmachtigde vertegenwoordiger van uw bedrijf bent met het recht om uw bedrijf te binden aan deze Gebruiksvoorwaarden (en eventuele aanvullende voorwaarden die nodig zijn voor toegang tot door een wachtwoord gecontroleerde inhoud). U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Account informatie, inclusief, zonder beperking, uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. U gaat ermee akkoord HANDIEU onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of Account of van elke andere inbreuk op de beveiliging. HANDIEU is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of Account door iemand anders, met of zonder uw medeweten. U kunt echter wel aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die HANDIEU lijdt als gevolg van het misbruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of Account.

Vereisten

 1. Koper kan een natuurlijke persoon zijn die minstens 18 jaar oud is en volledige rechtsbevoegdheid heeft, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, maar die rechten kan verwerven en verplichtingen kan aangaan voor zichzelf.
 2. Er zijn geen locatiebeperkingen met betrekking tot de herkomst van de Koper, tenzij er acties op zijn land zijn die onze diensten beperken.
 3. De Koper hoeft zich niet te registreren om de Transactie af te ronden. Hij kan de Transactie voltooien door informatie te verstrekken die alleen nodig is om een enkele aankoop van de Producten van de Verkoper af te ronden.

Contract met HANDIEU

 1. In het geval van een geregistreerde Koper is het contract bindend zodra de Account door de Koper is geactiveerd door te klikken op de bevestigingslink in de e-mail die hij van HANDIEU heeft ontvangen of wanneer de aankoop wordt gedaan, waarvan het onderwerp de diensten zijn die door HANDIEU op de Website worden geleverd, onder de voorwaarden die in dit document zijn vastgelegd.

Registratie

Kopers hoeven zich niet te registreren. In dit geval vragen we alleen uw gegevens om uw enkele Transactie af te ronden.

 1. Kopers kunnen zich registreren op de hoofdwebsite https://handmade-in-europe.com/my-account/ met behulp van het standaard registratieformulier. U hoeft ons alleen maar gegevens te verstrekken die nodig zijn om de Transactie voor u te sluiten (uw naam en achternaam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, de gekozen loginnaam (bijnaam) en het wachtwoord). De gegevens met betrekking tot de door u gekozen betaalmethode kunnen aan het einde van elke Transactie worden verstrekt - u hoeft deze niet op uw Account op te slaan;
 2. In elke fase van de registratie worden er e-mails ter bevestiging naar u gestuurd:
  1. Ontvangst van de registratieaanvraag door HANDIEU op de handmade-in-europe website,
  2. Aanmaak van uw account en de activering ervan.
 3. In het e-mailbericht over de ontvangst van de registratieaanvraag door het HANDIEU-bedrijf vindt u ook een manier om de registratie te bevestigen (bevestigingslink) en aanvullende informatie die door de wet wordt vereist.
 4. U kunt uw account alleen activeren door te klikken op de link die u via e-mail is toegestuurd. Anders heeft u geen toegang tot uw account.

4. 4. Rekening

Uw Kopersaccount is gewoon een website waar u uw activiteit op de website handmade-in-europe.com en uw downloads kunt beheren.

 1. Na activering van het account krijgt u als Koper toegang tot alle diensten die de HANDIEU onder handmade-in-europe.com Webiste aanbiedt:
 2. U kunt alle aanbiedingen, speciale aanbiedingen, promoties, alle commentaren zien;
  1. U kunt onze diensten of eBooks aanschaffen;
  2. U kunt commentaar geven en beoordelen wat u hebt gekocht;
  3. U kunt het HANDIEU support team berichten sturen.
 3. U krijgt toegang tot de account door het invoeren van het login- of e-mailadres en het wachtwoord dat tijdens de registratie is ingesteld. Het gebruik van geautomatiseerde oplossingen om in te loggen op de website van handmade-in-europe.com, in het bijzonder software die het inloggen triggert, is op risico van de gebruiker die dergelijke software gebruikt.
 4. Eén gebruiker kan zich registreren en slechts één account gebruiken. De gebruiker is verplicht om de HANDIEU te informeren als het account wordt gebruikt door familieleden van de gebruiker. De Gebruiker is in ieder geval verantwoordelijk voor het gebruik van de Account door derden.
 5. U mag de Accounts van andere Gebruikers niet gebruiken en de Account niet ter beschikking stellen aan andere personen, behalve in het geval van het verstrekken van de Account van de Koper aan uw echtgenoot of echtgenote door zijn/haar gegevens in de juiste vorm te plaatsen. Echtgenoten die gezamenlijk gebruik maken van de Account zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de acties die onder deze Account worden ondernomen.
 6. Accounts op handmade-in-europe.com Webiste zijn niet overdraagbaar, met de bepaling dat met toestemming van de HANDIEU Company:
  1. De Account kan worden afgestoten als u de rechten en verplichtingen die verband houden met het beheer van de onderneming of een deel daarvan overdraagt aan een andere ondernemer, in de vorm waarin de wet voorziet;
  2. De rekening kan worden overgedragen aan uw echtgeno(o)t(e).
 7. Indien de Account of de activiteit van de Gebruiker onder handmade-in-europe.com Webiste extra verificatie van de gegevens waarnaar in de Vereisten wordt verwezen vereist, of indien de HANDIEU redelijke zorgen heeft over de veiligheid van de Account of de Transacties, in het bijzonder ongeoorloofde overnames, kan HANDIEU dat doen:
  1. Vraag u om uw geloofwaardigheid te bevestigen met de juiste documenten, waaronder uw identiteit,
  2. Beperk tijdelijk uw toegang tot specifieke diensten die onder HANDIEU worden aangeboden,
  3. Schors uw Account op voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 8. Na bovengenoemde omstandigheden zal de HANDIEU de voor de Koper geldende beperkingen opheffen.

Betalingswijzen

 1. Betaalmethoden die beschikbaar zijn op de Blog zijn credit- en debitcards en PayPal.
 2. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze toepassen op de afrekenpagina.
 3. De prijzen zijn vastgesteld met BTW. Indien u een factuur nodig heeft, dient u contact met ons op te nemen op: invoices@handieu.com.
 4. Er is een mogelijkheid om te betalen via overschrijving op de rekening van HANDIEU S.a.r.l.-S in Luxemburg,
  LU97 0141 2714 2300 0000. Stuur ons in dat geval de bevestiging van de betaling en uw bestelnummer naar het e-mailadres: contact@handieu.com.

Transactie

 1. Om een bestelling in te stellen moet u kiezen voor Producten en verder gaan met afrekenen.
 2. In het afrekenformulier dient u de verplichte velden in te vullen om de transactie te kunnen afronden (uw volledige naam, e-mailadres).
 3. Uw bestelling zal worden uitgevoerd zodra u betaalt met de beschikbare opties of met een credit- of debetkaart die beveiligd is met Stripe of PayPal.
 4. Als uw betaling mislukt of als er zich andere omstandigheden voordoen dat de betaling niet is afgerond, kunt u dit binnen 7 dagen doen. Na die tijd wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 5. Ten behoeve van eventuele latere annuleringen of klachten over de ontbinding van uw voltooide bestellingen worden deze door ons gedurende 6 maanden bewaard. Na deze periode worden uw gegevens geanonimiseerd en bewaard.

Annulering van het contract

We hebben meestal een wachtlijst voor deze les vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen, dus terugbetalingen vereisen dat u ons ruim voor de cursus op de hoogte stelt van annuleringen, zodat een andere student uw plaats in de training kan innemen.

Restituties zijn beschikbaar voor geannuleerde registraties volgens het volgende restitutieschema:

 1. Een volledige terugbetaling minus $ 75 registratiekosten wordt gegeven voor ontvangen annuleringen 60 dagen voorafgaand aan de eerste cursus of webinarsessie.
 2. Een terugbetaling van 50% wordt gegeven voor annuleringen die tussen 60 tot 14 dagen voor de eerste cursus of webinarsessie.
 3. Er is geen restitutie mogelijk voor annuleringen op of na 14 dagen voorafgaand aan de eerste cursus of webinarsessie.
 4. Lessen zijn niet overdraagbaar: als je een bepaalde les mist, kun je het lesgeld niet meenemen naar een latere les, je krijgt je geld terug op basis van bovenstaande percentages en kosten. Houd er rekening mee dat je je lesgeld niet kunt omzetten naar een latere training als je ervoor kiest om de specifieke training waarvoor je je hebt ingeschreven niet bij te wonen.

eBook

 1.  eBoektitels of andere aangekochte materialen kunnen niet worden geretourneerd, afgedrukt, terugbetaald of geruild.
 2. Als u technische problemen ondervindt bij het downloaden of het verkrijgen van een titel, neem dan contact op met ons team voor assistentie: contact@handmade-in-europe.com.
 3. Het is toegestaan om een eBook en ander ondersteunend materiaal te downloaden, maar deze licentie is persoonlijk voor u, niet exclusief en niet overdraagbaar.
 4. U mag delen van de inhoud van het eBook reproduceren en opslaan voor persoonlijk gebruik.
 5. De volledige reproductie van de inhoud van het eBook is uitdrukkelijk verboden.
 6. U mag een eBook niet tegelijkertijd op meer dan één computersysteem gebruiken, ongeoorloofde kopieën van het eBook maken of verspreiden, of het eBook geheel of gedeeltelijk gebruiken, kopiëren, wijzigen of overdragen, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming ontvangt.
 7. U mag pagina's van het e-Boek afdrukken voor persoonlijk gebruik en als referentie in verband met uw werk.
 8. U kunt bladwijzers, markeringen en notities maken en opslaan zoals de functionaliteit van het programma dat toelaat.
 9. U gaat ermee akkoord het eBook te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, reproductie of verspreiding.
 10. U gaat er verder mee akkoord het eBook niet te vertalen, te decompileren of te demonteren, behalve voor zover dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
 11. Meermalige configuraties of netwerkdistributie van het eBook is uitdrukkelijk verboden.

Auteursrecht van e-Boek

De gehele inhoud van het eBook of ander materiaal is auteursrechtelijk beschermd. U mag geen afgeleide werken van de inhoud van het eBook of ander materiaal verwijderen, verwijderen, overbrengen of creëren. Geen enkel deel van een hoofdstuk van een boek mag in welke vorm dan ook worden verzonden of gereproduceerd voor enig ander doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve zoals toegestaan in deze licentieovereenkomst of onder de toepasselijke wetgeving.

Andere diensten die voor iedereen beschikbaar zijn

 1. Binnen de Website biedt HANDIEU ook diensten aan:
  1. Overleg - wanneer een Koper een online vergadering met een van de HANDIEU Mentors koopt, ontdoe hem dan van het project en de onderwerpen die de Koper in de bestelbon vermeldt.
  2. Audit - dat is een analyse van het project van de Koper in een vorm van een pdf-bestand dat per e-mail naar de Koper wordt gestuurd.
  3. Webinars - online trainingen
 2. De Koper dient HANDIEU meer gedetailleerde informatie te verstrekken over zijn situatie en bedrijf om de beste resultaten te ontvangen van consulting, audit of webinar.
 3. HANDIEU kan de informatie gebruiken voor casestudy's om deze te anonimiseren (zonder gebruik te maken van de naam, de achternaam, het merk of de bedrijfsnaam van de Koper).
 4. De Koper kan instemmen met het gebruik van zijn merknaam op HANDIEU Websites (handieu.com, handmade-in-europe.come, social media kanalen, publicaties van derden) om te profiteren van extra promotie. In dat geval kan hij de toestemming achteraf niet herroepen, aangezien het voor HANDIEU onmogelijk zou zijn om de inhoud die over verschillende kanalen wordt verspreid, te verwijderen. Dit soort toestemming kan door de Koper worden verzonden op het volgende e-mailadres: sellers@handieu.com.
 5. Diensten kunnen niet worden terugbetaald als ze eenmaal zijn betaald en uitgevoerd.

Raadplegingen

 1. Het overleg vindt plaats in het Engels of in het Pools. Overleg in andere talen zal binnenkort beschikbaar zijn met onze Mentors.
 2. Er is geen extra kosten of terugbetaling in het geval dat het overleg meer of minder tijd kost dan 15 minuten verschil.
 3. De raadplegingen zijn online met behulp van een van de instrumenten van uw keuze in het bovenstaande formulier: Google Meet, Zoom of Skype.
 4. De vergadering is vertrouwelijke - we zullen geen details van uw bedrijf opstarten met anderen delen. De promotiebonus die wordt toegevoegd aan de Consultenreeks zal alleen gebaseerd zijn op uw winkelcommunicatie.
 5. Het overleg kan niet worden geannuleerd als het eenmaal betaald is en kan niet worden terugbetaaldalleen verschoven tot 24 uur voor de vergadering. dat is goedgekeurd. Als u niet op de vergadering komt opdagen, is er geen mogelijkheid tot terugbetaling of herschikking. De koper kan in ruil daarvoor een andere vergadering vragen, maar het is alleen afhankelijk van de goede wil van de adviseur dat hij de wijziging accepteert.
 6. Om promotie te krijgen met Bonus voor Reeksen van Overleg, moet de Koper een geregistreerde Verkoper zijn op HANDIEU. De bonus vervalt niet, dus de Koper kan deze optie later gebruiken. Er is geen begeleider voor het geval de Koper geen Verkoper is en dat ook niet zal zijn.
 7. De consultaties worden beschreven aan de hand van de duur en het hoofdthema, kunnen in serie worden gekocht en een Koper kan een korting aanvragen. De Koper kan de data en de duur op de Website kiezen uit de beschikbare tijdvensters.
 8. Voorafgaand aan het overleg dient de Koper uiterlijk 72 uur voor het overleg een formulier in te vullen en terug te sturen, zodat de Mentor de zaak zorgvuldig kan controleren. Het formulier kan ook beschikbaar zijn op de bestelaanvraag. De Koper dient hetzelfde emailadres in te stellen als op de factuurgegevens van de bestelling om verder te kunnen gaan.

Audit

 1. Auditdiensten vereisen ook het invullen van een formulier zodat de Mentor het meest complete beeld van het project kan hebben.
 2. De resultaten van de Audit worden binnen een week na het indienen van het formulier naar de Koper gestuurd, tenzij er een Express-versie is gekocht - dan is de levertijd maximaal 24 uur.
 3. De Koper kan zijn bestelling voor Autit binnen 24 uur na aankoop annuleren, maar hij kan deze niet annuleren zodra het formulier aan HANDIEU is geleverd of met een Express Standard Audit optie die binnen 24 uur moet worden geleverd.

Webinar

 1. Deelnemers registreren zich voor het Webinar via het virtuele product van de winkel, waarbij ze het e-mailadres opgeven en het registratieformulier invullen.
 2. Na de inschrijving van de Deelnemer stuurt HANDIEU een bevestiging met informatie over de inschrijving voor het Webinar naar het e-mailadres van de Deelnemer dat in het Inschrijfformulier is opgegeven. Op dezelfde wijze wordt een Webinar reminder verzonden op de dag van het Webinar.
 3. Het webinar vindt plaats via YouTube en alleen geregistreerde deelnemers krijgen een link naar het webinar.
 4. Tijdens het webinar kunnen deelnemers via chat vragen stellen.
 5. Na afloop van het Webinar stuurt HANDIEU:
  1. een bedankje voor uw deelname aan het Webinar-materiaal
  2. een enquête met drie vragen voor advies en "Wilt u contact opnemen?
 6. Een week na afloop van het Webinar zal HANDIEU per e-mail contact opnemen, indien de deelnemer toestemming geeft voor verder contact.
 7. Na registratie ontvangt de Deelnemer een link naar het Webinar naar het e-mailadres dat in het Registratieformulier is opgegeven.
 8. De Deelnemer verplicht zich de Webinars te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de wet, zonder de rechten en de goede naam van derden te schenden.
 9. Na aanmelding voor het Webinar heeft de deelnemer het recht om deel te nemen aan het Webinar en vragen te stellen in de vorm van een chat.
 10. HANDIEU kan de deelnemers aanvullend materiaal ter beschikking stellen, dat eveneens beschermd is door auteursrechten en NIET gekopieerd of gereproduceerd mag worden.
 11. HANDIEU kan wijzigingen in het Webinar-programma aanbrengen en de technische voorwaarden en parameters van het Webinar om belangrijke redenen wijzigen en het bovenstaande zal geen inbreuk maken op de overeenkomst die tussen de Deelnemer en HANDIEU is gesloten voor deelname aan het Webinar.
 12. HANDIEU is niet verantwoordelijk voor
  1. het onjuist invoeren van het e-mailadres dat wordt gebruikt om zich te registreren in het geselecteerde Webinar, waardoor deelname aan het Webinar wordt verhinderd,
  2. het niet voldoen aan de technische voorwaarden van dit reglement door de deelnemer,
  3. onjuiste werking van de apparaten van de deelnemers, met als gevolg de onmogelijkheid om deel te nemen aan het Webinar,
  4. gebeurtenissen veroorzaakt door overmacht,
  5. verloren winst,
  6. gebruik van kennis die is opgedaan tijdens de Webinars.
 13. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is HANDIEU niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van Webinars door deelnemers, inclusief de daaruit voortvloeiende schade of het niet kunnen gebruiken ervan, in het bijzonder voor schade als gevolg van defecten / storingen / fouten. Aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing op de Deelnemer indien de wet uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade niet toestaat of indien de schade is veroorzaakt door opzet.
 14. In het geval van consumenten, voor zover niet geregeld in dit document, de bepalingen van de Wet op de consumentenrechten. Het is voorbehouden dat de consument niet alle bepalingen van deze verordening toepast, dat wil zeggen de bepalingen die zijn opgenomen in het register van contractuele bepalingen, die in het geval van consumenten als onwettig worden beschouwd (onrechtmatige clausules) en die worden bijgehouden door de voorzitter van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming.
 15. De deelnemer heeft niet het recht om de inhoud van het Webinar te reproduceren en/of op de markt te brengen en op enige andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, noch om verdere licenties te verlenen.
 16. HANDIEU legt tijdens de Webinars verklaringen en vragen van deelnemers vast met het oog op het archiveren en eventueel verder delen (hierna: "Materialen"). Door zich voor een bepaald Webinar te registreren, gaan de deelnemers ermee akkoord en verlenen zij de HANDIEU en HANDIEU-partners het recht om deze Materialen op enigerlei wijze en voor enigerlei doel te gebruiken. Op verzoek van de deelnemer kan HANDIEU de geregistreerde inzendingen verwijderen. HANDIEU is niet aansprakelijk jegens de deelnemer of derden voor het gebruik van het verstrekte materiaal op de in de vorige zin aangegeven wijze.

Reclamediensten

Normaal gesproken promoot HANDIEU verschillende handcrafters zonder enige betaling. Omdat onze handwerkslieden hierom vroegen, hebben we besloten om ook enkele extra betaalde opties toe te voegen.

Hier vindt u de Voorwaarden van de verschillende Reclame opties die zijn uitbreiding naar de Gebruiksvoorwaarden op HANDIEU.

Algemene voorwaarden voor reclamediensten alleen voor HANDIEU Geverifieerde Verkopers

 1. Om de extra advertentiemogelijkheden te gebruiken, moet u een geverifieerde verkoper op HANDIEU zijn, wat betekent dat u een geldig EU-BTW-nummer moet opgeven voor intracommunautaire transacties.
 2. De reclamedienst moet worden besteld door een Verkoper op handmade-in-europe.comwaarin hij het soort reclame moet specificeren, het hieronder aangegeven benodigde materiaal moet verstrekken en de diensten vooraf moet betalen.
 3. De prijzen voor Reclame zijn vastgesteld in euro's zonder BTW.
 4. De factuur voor de Advertentiediensten wordt eenmaal per maand opgemaakt aan de hand van de op het platform verstrekte Sellers-gegevens of na voltooiing van de eenmalige dienstverlening.
 5. De transactie moet worden gedaan via handmade-in-europe.com betaalmethoden - credit cards of PayPal.
 6. De Verkoper verklaart en garandeert dat in het kader van al het reclamemateriaal dat voor gebruik door HANDIEU ter uitvoering van de Reclamediensten wordt toegezonden:
  1. zal beschikken over alle noodzakelijke intellectuele eigendomsrechten / licenties op alle elektronische content, afbeeldingen en materialen, inclusief foto's en illustraties die van derden zijn betrokken, voor zover deze een goede uitvoering van de Advertentie-opdracht mogelijk maken,
  2. de rechten op de bovenstaande materialen zullen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, en zullen niet worden bezwaard met rechten en aanspraken van derden,
  3. Indien de mededelingen onder bovenstaande leden onwaar blijken te zijn, zal de Verkoper HANDIEU vrijwaren van aansprakelijkheid en eventuele schade aan HANDIEU vergoeden die verband houdt met de door deze onwaarheid veroorzaakte inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of persoonlijke rechten van derden.

Voorwaarden voor diensten in reclame

1. Artikel over u en promotie op sociale media
 1. Het artikel kan worden geschreven op basis van de rubriek "Over ons" van de verkoper en/of een online ontmoeting met de schrijver van HANDIEU.
 2. Zodra de verkoper de dienst bestelt, moet hij aangeven welke bron van de inhoud de voorkeur geniet.
 3. De Verkoper moet zijn foto's uploaden in de HANDIEU Media Bibliotheek, die samen met het Artikel zullen worden getoond. Voor de beste resultaten, raadt HANDIEU aan om uw eigen foto op het werk toe te voegen, omdat mensen een echte persoon achter het handwerk willen zien.
 4. In het Bestelformulier kan de Verkoper zijn eigen voorkeursnoteringen aangeven die op het Artikel zullen verschijnen. Om een voorbeeld te zien bekijk vorige artikelen hier.
 5. Binnen 3 dagen zal HANDIEU een online vergadering plannen en het artikel schrijven binnen de volgende 5 dagen na de vergadering.
 6. De Verkoper kan de afspraak niet meer dan één keer verzetten, anders zal HADNIEU zich uitsluitend baseren op de beschikbare contect van de rekening van de Verkoper.
 7. De Verkoper zal de mogelijkheid hebben om de tekst goed te keuren of te corrigeren, met vermelding van de wijzigingen in de antwoord e-mail aan HANDIEU.
 8. Zodra de inhoud door de Verkoper is goedgekeurd, maakt HANDIEU een aparte pagina voor het Artikel in de Sectie "Over onze handwerkslieden" en promotieberichten op Facebook en Instagram.
 9. Met het oog op de efficiëntie van de posten kan HANDIEU, in geval van veel aanvragen voor artikelen, de publicatie van het artikel op haar socialemediakanalen tot één maand uitstellen.
 10. Geen afzeggingen goedgekeurd zodra de vergadering of het schrijven van het artikel begint.
 11. Aangezien het een dienst is, zijn er ook geen retourzendingen.
 12. De Verkoper kan een klacht of feedback sturen per e-mail op: sellers@handieu.com.
2. Speciale betaalde campagne op sociale media
 1. HANDIEU koopt een Campagne op sociale media, waarin alleen de winkel van de Verkoper en zijn producten voorkomen.
 2. Nadat de Bestelling is gemaakt, moet de Verkoper het formulier invullen met de doelgroep voor zijn producten, zijn eigen foto of video en 3-5 producten die samen met het promotiebericht moeten worden getoond.
 3. De verkoper moet ook het specifieke tijdschema en het budget opgeven dat hij aan de campagne wil besteden.
 4. Na terugzending van een ondertekend formulier, zal HANDIEU een proforma factuur opstellen, die de Verkoper binnen de 7 dagen dient te betalen.
 5. Zodra de bevestiging van de betaling is gedaan, zal HANDIEU beginnen met de uitvoering van de Dienst, het voorbereiden van de Campagne.
 6. De Verkoper moet aan HANDIEU zijn foto of op het werk in aanbevolen afmetingen van 1200×628 px, maar niet lager dan 600 pixels, en videoverhouding van 9:16 tot 16:9, aangeven tussen 3 tot 5 van zijn producten die hij wil worden gekenmerkt op de campagne en een tekst voorstellen (Tekst: 125 tekens, Headline: 25 tekens, Link description: 30 tekens) die door HANDIEU kan worden aangepast.
 7. HANDIEU zal de materialen aanpassen en ter goedkeuring naar de Verkoper sturen naar het emailadres dat in de Account van de Verkoper staat.
 8. HANDIEU zal de eerste opzet van de Campagne versturen binnen 3 dagen na het aanleveren van alle benodigde documenten, betaalmethodes en materialen door de Verkoper. De startdatum kan dus verschoven worden indien de Verkoper dit te vroeg bij de bestelling heeft aangegeven.
 9. De Verkoper is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Actie op te schorten. De opschorting geschiedt schriftelijk per e-mail: sellers@handieu.com. In geval van opschorting zal de Actie binnen 24 uur na het opschortingsverzoek worden gesloten.
 10. Het resterende campagnebudget zal niet worden terugbetaald, maar blijft de komende 12 maanden ter beschikking van de Verkoper om te gebruiken voor andere campagnes.
 11. Na de uitvoering van de campagne deelt HANDIEU de gegevens over de resultaten, die automatisch worden gegenereerd vanuit haar Facebook Ads Manager.
 12. Zodra de dienst van start gaat, is er geen mogelijkheid tot terugbetaling - zoals bij de dienstverleners van Ads het geval is.
 13. In geval van wijzigingen in de goedgekeurde Campagne zal HANDIEU per wijziging 10 EUR extra in rekening brengen, inclusief situatie van opschorting en het starten van een nieuwe Campagne met gewijzigde inhoud (teksten, foto's, video's, doelgroepen etc.).
3. Video interview met uw en promotie op sociale media
 1. Om voor het video-interview in aanmerking te komen, moet de verkoper de dienst op https://handmade-in-europe.com/ in de winkel bestellen.
 2. De verkoper moet beschikken over een camera (van een computer met streaming) en bij voorkeur een microfoon of oortelefoon met een goede geluidskwaliteit (geen echo).
 3. Nadat de Bestelling is betaald, ontvangt de Verkoper binnen 24 uur een e-mail van HANDIEU om de datum voor een repetitie en een interview vast te leggen.
 4. Met deze e-mail ontvangt de verkoper ook vragen die een model zijn van de vragen die tijdens het interview worden gesteld.
 5. HANDIEU zal instaan voor de opname van de video, de montage ervan en de ondertiteling.
 6. De Verkoper moet de video goedkeuren voor de lancering. Echter, in geval van meer dan één wijziging, kan HANDIEU voor elke wijziging een bedrag van 20 EUR extra in rekening brengen en een factuur uitschrijven die voor de lancering van de video betaald dient te worden.
 7. Onder verandering wordt verstaan: het knippen van een deel van de inhoud, het wijzigen van de tekst, het wijzigen van de beelden op de video, het wijzigen van de muziek of andere veranderingen die van HANDIEU vereisen om de video te bewerken.
 8. HANDIEU zal de video binnen 7 dagen na de opnamedatum monteren en ter goedkeuring naar de Verkoper sturen.
 9. De video wordt geüpload naar de sociale mediakanalen van HANDIEU en zal daarop worden gepromoot.
 10. De Verkoper geeft een licentie voor zijn beeld en inhoud aan HANDIEU om de video aan te passen ten behoeve van haar promotie en promotie van de winkel van de Verkoper op HANDIEU zonder tijdsbeperking, om het beeld van de Verkoper te gebruiken en zijn ambachten te tonen.
 11. Voor elk ander gebruik van de film of delen daarvan zal HANDIEU de Verkoper om toestemming vragen. Na goedkeuring kan de Verkoper de toestemming niet meer intrekken, daar er financiële kosten door HANDIEU zullen worden genomen.
 12. Eigenaar van de video wordt HANDIEU, de Verkoper kan de video niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming van HANDIEU. De toestemming zal aangeven op welke wijze de video gebruikt zal worden, hoe de video aangepast zal worden, welke onderdelen en de uiteindelijke versie door HANDIEU goedgekeurd dienen te worden.
 13. De Verkoper kan echter wel linken naar de sociale media kanalen of website van HANDIEU om de video te delen met zijn netwerken.
 14. HANDIEU zal in elke publicatie linken naar de winkel van de Verkoper op HANDIEU en kan ook zijn social media kanalen opnemen maar is hiertoe niet verplicht indien deze linken naar andere platforms dan HANDIEU.
 15. Als de verkoper niet tevreden is met het resultaat van het interview, niet goed voorbereid was of als er problemen waren met de opname, kan HANDIEU een extra opnamedatum goedkeuren. Dit kan echter alleen worden gedaan voordat de video wordt gemonteerd.
 16. Voor elke nieuwe vastgestelde datum zal de Verkoper 20 EUR moeten betalen voor de nieuwe opnamedatum.
 17. Het annuleren van een bestelling is alleen mogelijk voor de eerste repetitiebijeenkomst. Nadien zijn er geen annuleringen en terugzendingen meer mogelijk.
 18. De eenmaal gepubliceerde video's kunnen op verzoek van de verkoper worden verborgen, alleen in de volledige versie. Als delen van de video werden gebruikt voor ander promotiemateriaal, kunnen deze niet ongepubliceerd worden.

Technische eisen

 1. Om deel te nemen aan onze diensten moet de Koper een internettoegang hebben, een webbrowser die het gebruik van het gekozen videoplatform via een website mogelijk maakt. De Koper wordt op de productpagina van het Webinar op de hoogte gebracht welke tools gebruikt zullen worden voordat hij overgaat tot de aankoop.

Klachten

Als u klachten heeft over eBook of onze andere diensten, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: contact@handmade-in-europe.com.

Tevredenheidspercentages en opmerkingen

 1. Vergeet niet dat u na elke Transactie de mogelijkheid hebt om commentaar te geven en de dienst of het product te beoordelen.
 2. Waardering en commentaar systeem wordt verondersteld om andere gebruikers te helpen om een goede keuze te maken. Het is niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd.
 3. Al uw tarieven en commentaren zullen zichtbaar zijn voor anderen onder uw gebruikersnaam of uw voornaam die u op uw Account opgeeft.

Disclaimer

Het ebook wordt geleverd "zoals het is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief zonder beperkingen, nauwkeurigheid, omissies, volledigheid of impliciete garanties of geschiktheid of andere incidentele schade die voortkomt uit het gebruik of het onvermogen om het ebook te gebruiken. U erkent dat het gebruik van deze service volledig op eigen risico is. Op deze overeenkomst is het Engelse recht van toepassing. U erkent dat u deze overeenkomst hebt gelezen en gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan.

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een revisie van belang is, zullen we proberen om ten minste 30 dagen van te voren een kennisgeving te doen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Contact

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen.