Met respect voor uw recht op privacy past HANDIEU de juiste oplossingen toe die dit recht waarborgen.

Dit Privacybeleid legt uit hoe wij de informatie gebruiken en hoe wij deze verzamelen en opslaan. Het gebruik van de Website op handieu.com en handmade-in-europe.com ("Websites") u akkoord gaat met de praktijken beschreven in dit Privacybeleid.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik van de Website worden doorgegeven met de grootst mogelijke zorg en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inachtneming van het recht op privacy en garanderen alle personen die de Website gebruiken dat de gedeelde gegevens adequaat worden beschermd tegen overnames door derden.

Wij respecteren uw privacy.

HANDIEU maakt uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke informatie niet bekend aan derden zonder uw toestemming, behalve zoals bepaald in dit beleid.

U kunt uw privacyinstellingen beheren via de uitschrijfknoppen die beschikbaar zijn op het tabblad privacy van uw accountinstellingen en via de link naar Privacyinstellingen die zichtbaar is in de voettekst van de meeste pagina's op de site en op de startpagina.

Wie beheert uw persoonlijke gegevens?

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is HANDIEU S.a.r.l.-S. in Luxemburg, 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxemburg, onder registratienummer B245996, EU-BTW-nummer LU32281007.

Wat zijn de vereisten van de HANDIEU met betrekking tot de leeftijd van de gebruikers?

HANDIEU vereist dat alle rekeninghouders ouder dan 18 jaar zijn. Minderjarigen jonger dan 18 jaar en ouder dan 13 jaar mogen de HANDIEU Diensten alleen gebruiken met toestemming en onder direct toezicht van de accounthouder. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen de Diensten niet gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die door minderjarigen op uw account worden uitgevoerd.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de loop van het verlenen van de diensten verzamelen of ontvangen wij op verschillende manieren persoonsgegevens. Wij ontvangen persoonsgegevens die tot de hieronder beschreven categorieën behoren uit de volgende bronnen:

- rechtstreeks van u, bijvoorbeeld tijdens de registratie of via de formulieren die u invult;

- niet rechtstreeks van u, op basis van uw handelingen en interacties met onze diensten of het apparaat of de browser waarmee u onze diensten gebruikt;

- van onze leveranciers en dienstverleners die diensten verlenen aan de HANDIEU waarmee u in contact kunt komen (bijv. betalings- en klantenservicediensten), en

- van onze externe reclame- en marketingpartners.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u de Website gebruikt, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonlijke informatie te verstrekken, in het bijzonder door het invullen van het registratieformulier en een bestelformulier.

De gegevens die via dit formulier worden verzameld: Voornaam, Achternaam, Adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, fiscaal identificatienummer.

Het verstrekken van bovenstaande gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om een account op de Website te registreren en om de geplaatste bestelling te verwerken.

Wij kunnen uw gegevens ook registreren wanneer u contact met ons opneemt per telefoon, e-mail of traditionele post.

Door het invullen van het formulier kunt u er ook voor kiezen om de nieuwsbrief (commerciële informatie via elektronische weg) te ontvangen op een door u opgegeven e-mailadres. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

De Website gebruikt cookies om andere, niet-persoonlijke gegevens te verzamelen. Ze worden gebruikt om diensten op het hoogste niveau te leveren, om de inhoud van de Website te optimaliseren, om deze aan te passen aan de individuele behoeften van elke gebruiker, alsook voor reclame- en statistische doeleinden. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens en laten geen ondubbelzinnige identificatie van een persoon toe. Ga voor meer informatie naar ons cookiebeleid.

Welke informatie hebben wij nodig om de dienst te verlenen?

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient u een geldig e-mailadres op te geven en de naam die gekoppeld is aan uw account. Aanvullende informatie kan vereist zijn om de dienst te verlenen, zoals winkelnaam, factuur- en betalingsgegevens (inclusief contactpersoon voor facturering, adres, telefoonnummer, creditcardgegevens), telefoonnummer en/of postadres.

Welke extra gegevens kunnen we opslaan ?

Wij kunnen creditcard- en andere informatie die u verstrekt tijdens de uitvoering van een transactie opslaan voor facturerings- en betalingsgerelateerde doeleinden, alsmede voor de verwerking van transacties.

Als u een handelaar bent, kunnen wij uw gegevens verzamelen en gebruiken om een verwijzing naar u op te nemen in marketing- en promotiemateriaal en om u en uw winkel op en buiten het platform te presenteren in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

Welke gegevens van reclame- en marketingpartners verwerken wij?  

HANDIEU ontvangt informatie over u van haar reclame- en marketingpartners. Deze informatie kan attributiegegevens omvatten die worden verstrekt door cookies en tags in URL's om te bepalen waar u naar HANDIEU bent gekomen, reacties op marketinge-mails en advertenties, reacties op aanbiedingen en ontvangersinformatie van partners die uw toestemming hebben verkregen om dergelijke informatie met HANDIEU te delen.

Welke informatie over uw locatie wordt door HANDIEU verwerkt? 

We verzamelen informatie over uw gebruik van de Diensten voor reclame- en analytische doeleinden, om inhoud te leveren en om de Diensten te beschermen. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw IP-adres, browserinformatie. We verkrijgen de locatiegegevens die u opgeeft in uw profiel of IP-adres. Met uw toestemming kunnen we uw locatie ook bepalen met behulp van andere gegevens van uw apparaat, zoals nauwkeurige locatiegegevens van GPS of informatie van draadloze of mobiele netwerken of zenders in de buurt van uw mobiele apparaat.

Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De gegevens worden verwerkt om u de gevraagde diensten HANDIEU communicatie, behandeling vragen of werving te bieden. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 sec. 1a, b en / of art. 6 sec. 1c van de GDPR-verordening 2016/679. Deze omvatten gevallen waarin:

- Dit is noodzakelijk om de contractuele verplichtingen vervat in onze gebruiksvoorwaarden na te komen en u de diensten te verlenen;

- u hebt ingestemd met de verwerking van gegevens, die u te allen tijde kunt intrekken;

- het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, een rechterlijk bevel of om een mogelijke of beweerde rechtsvordering af te dwingen of te verdedigen;

- Het is noodzakelijk voor het nastreven van legitieme belangen van ons of van derden, zoals bezoekers, leden of partners (zie onderstaande details);

- u heeft deze informatie uitdrukkelijk openbaar gemaakt;

- Het is noodzakelijk in het algemeen belang, bijvoorbeeld om een misdrijf te voorkomen; en

- in sommige gevallen, wanneer het noodzakelijk is uw vitale belangen of die van iemand anders te beschermen (in het zeldzame geval dat het nodig kan zijn informatie uit te wisselen om dodelijke ongevallen of verwondingen te voorkomen).

Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens?

De informatie die wij verzamelen wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, ook om contact met u op te nemen via e-mail of telefoon, om de geplaatste bestelling te behandelen en te verwerken, om uw voorkeuren voor producten te bepalen en om u promotie- en marketingmateriaal te sturen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde persoonsgegevens?

Het recht op toegang tot en overdracht van uw gegevens.

U hebt toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot uw account in uw account privacy-instellingen. U kunt verzoeken om een kopie van uw persoonlijke gegevens in een gemakkelijk toegankelijk formaat en om informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt.

Het recht om gegevens te rectificeren.

U hebt het recht om rectificatie te vragen van informatie die u betreft en die niet waar is. In uw accountinstellingen kunt u sommige van de persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld, corrigeren en wijzigen.

Het recht om gegevensverwerking te beperken.

In bepaalde gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ook het recht hebben om het gebruik van uw gegevens te beperken.

Het recht om gegevens te wissen.

In sommige gevallen hebt u het recht te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, behalve voor informatie die wij moeten bewaren op grond van de wet, toepasselijke regelgeving of ter bescherming van de veiligheid en integriteit van de HANDEL.

Het recht om bezwaar te maken.

Indien wij uw gegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals hierboven uiteengezet, of in het algemeen belang, kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking.

Het recht om toestemming in te trekken.

In gevallen waarin het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door ons intrekken door gebruik te maken van speciale functies waarmee u uw toestemming kunt intrekken, zoals een link in de e-mail of de privacyvoorkeuren van uw account. Als u hebt ingestemd met het delen van uw locatiegegevens, maar deze informatie niet langer met ons wilt delen, kunt u uw toestemming voor het delen van deze informatie intrekken via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Bijkomende toelatingen

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Als u een account hebt op deze site, of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, met inbegrip van de gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, wissen. Dit geldt niet voor gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Reacties van bezoekers kunnen worden gecontroleerd door een geautomatiseerde spambestrijdingsdienst.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij gebruiken alle technische en organisatorische middelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en ze te beschermen tegen toevallige of opzettelijke vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. De informatie wordt opgeslagen en verwerkt op hoogbeveiligde servers, met inachtneming van de juiste veiligheidsmaatregelen, die voldoen aan de eisen van de Luxemburgse wet.

Vergeet niet om geen persoonlijke gegevens openbaar te maken via de website. Het toegankelijk maken van dergelijke gegevens voor het publiek is uitsluitend uw verantwoordelijkheid.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen persoonsgegevens met onze verkopers, externe dienstverleners en agenten die namens ons werken en ons diensten verlenen die verband houden met de doeleinden die in dit Privacybeleid of onze Servicevoorwaarden worden beschreven. Deze partijen omvatten:

- andere gebruikers (wanneer u informatie openbaar maakt of wanneer dit anderszins nodig is om een transactie uit te voeren die door u via de diensten is geïnitieerd of geautoriseerd)

- geregistreerde verkopers waarmee u de transactie doet

- derde zakenpartners

- andere door u gemachtigde partijen

- socialemediadiensten (indien u interactie met hen hebt via uw gebruik van de Diensten)

- hosting dienstverleners

Wij delen ook persoonsgegevens wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om:

- te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of te reageren op een geldig juridisch proces, onder meer van rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties

- ons, ons bedrijf of onze gebruikers te beschermen, bijvoorbeeld om onze servicevoorwaarden af te dwingen, spam of andere ongewenste communicatie te voorkomen en fraude te onderzoeken of ertegen te beschermen

- de veiligheid van onze producten en diensten te handhaven.

Wij delen ook persoonsgegevens met derden wanneer u ons daarvoor toestemming geeft.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De HANDIEU bewaart uw gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet, zolang uw account actief is (d.w.z. voor de gehele duur van uw HANDIEU-lidmaatschapsaccount) of zolang als nodig is om diensten te verlenen. Als u niet wilt dat uw gegevens door de HANDIEU worden gebruikt om diensten te verlenen, kunt u uw account sluiten. HANDIEU zal uw gegevens opslaan en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij verplicht zijn uw gegevens op te slaan om te voldoen aan toepasselijke fiscale/financiële regelgeving), om geschillen op te lossen, om onze overeenkomsten af te dwingen en op andere manieren die in dit beleid worden beschreven. Daarnaast kunnen de verkopers van HANDIEU ook verplicht zijn om uw gegevens op te slaan en te gebruiken om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Merk op dat het sluiten van een account uw e-mailadres, gebruikersnaam of winkelnaam (indien van toepassing) niet vrijgeeft voor hergebruik in uw nieuwe account.

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Op die manier kunnen we eventuele vervolgcommentaren automatisch herkennen en goedkeuren, in plaats van ze in een wachtrij voor moderatie te houden.

Welke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering doen wij met gebruikersgegevens?

Wanneer u de site bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, verzamelt en bewaart de HANDIEU automatisch informatie van uw browser of uw mobiele apparaat. Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u onze Diensten gebruikt: Sommige Persoonsgegevens worden automatisch verzameld wanneer u onze Diensten gebruikt, zoals de volgende:

- IP-adres

- Apparaat-identifiers

- Informatie over de webbrowser

- Statistieken paginaweergave

- Browsing geschiedenis

- Informatie over het gebruik

- Cookies en andere traceertechnologieën (bijv. webbakens, pixeltags, SDK's, enz.)

- Locatiegegevens (bv. IP-adres, postcode)

- Loggegevens (b.v. toegangstijden, hardware- en software-informatie)

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de volgende legitieme zakelijke belangen:

- Netwerk beveiliging

- Personalisering van webinhoud

- Evaluatie van de kwaliteit van het schrijven om de betrokkenheid te overwegen

- Webanalyse

- Verstrekking van beloningen

- Administratieve zaken

Wijzigingen van het privacybeleid

Het aanbod van de website zal in de loop van de tijd worden uitgebreid. Technologieën, normen, wettelijke vereisten en eisen met betrekking tot het zakendoen op het internet zullen ook veranderen. Dit betekent dat in de toekomst wijzigingen in het Privacybeleid van de Website kunnen worden aangebracht. Het gebruik van de Website na de inwerkingtreding van de wijzigingen staat gelijk aan de aanvaarding ervan.

Slotbepalingen

Door gebruik te maken van de Website gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden die in dit Privacybeleid zijn opgenomen.

Onze contactgegevens

Voor alle nodige contactgegevens, ga naar de Neem contact op met sectie op onze Website.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen. Ze bevatten verzamelingen informatie die op uw computer worden opgeslagen wanneer u de Website bezoekt. Vervolgens worden ze bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de Website, waarvan ze werden verzameld, of naar een andere, die de cookie herkent.

Cookies zijn nuttig omdat ze de website in staat stellen een gebruikersapparaat te herkennen bij een nieuw bezoek aan de website. We willen weten welke categorieën u vaker bezoekt dan anderen, zodat we ons aanbod en de manier van presenteren perfect kunnen afstemmen op uw behoeften. U bent het die ons voorziet van kennis over hoe we ons moeten ontwikkelen en wat uw behoeften zijn.

Cookies vernietigen of beschadigen op geen enkele manier het systeem op uw computer, opgeslagen bestanden of beïnvloeden opzettelijk de prestaties of functionaliteit van het systeem niet. Identificatie is onpersoonlijk, anoniem en de gegevens bevatten alleen informatie over de manier en de vorm van het gebruik van de Website.

Voor meer informatie over cookies, ga naar:

https://www.allaboutcookies.org/ of "Help" sectie van uw webbrowser.

Dit beleid met betrekking tot cookies is een integraal onderdeel van het Privacybeleid van de Website.

Waarom gebruiken we cookies?

De Website maakt gebruik van cookies om:

 1. diensten verlenen;
 2. de inhoud van de Websites aan te passen aan uw voorkeuren en het gebruik van deze websites te optimaliseren; de cookies maken het met name mogelijk uw apparaat te herkennen en de Website op passende wijze weer te geven, naargelang uw individuele behoeften;
 3. statistieken op te stellen die inzicht geven in de manier waarop de Gebruikers de Website gebruiken, waardoor wij de structuur en de inhoud van de Website kunnen verbeteren;
 4. advertenties te presenteren op een manier die is afgestemd op uw unieke behoeften en interesses, en op uw woonplaats;
 5. de veiligheid en betrouwbaarheid van de Website te waarborgen.

Gebruikte soorten cookies

Er zijn twee basistypes van cookies die door de webservice worden gebruikt:

 1. sessie - dit zijn tijdelijke bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen totdat u uitlogt, de website verlaat of software (webbrowser) uitschakelt; en
 2. hardnekkig - Dit zijn bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen gedurende de tijd die in de parameters van dergelijke cookies is aangegeven of totdat ze door u worden verwijderd.

Vanwege het doel van de Website gebruiken we de volgende soorten cookies:

 1. noodzakelijke cookies - Dit zijn de bestanden die nodig zijn voor een vlotte doorstroming van de website en het gebruik van alle functies van de website. Uw toestemming voor het gebruik van deze cookies is niet nodig;
 2. prestatiecookies - informatie te verzamelen over hoe de Website door de gebruiker wordt gebruikt, zoals de meest bezochte sites en berichten wanneer er fouten optreden. Ze verzamelen geen identificerende informatie over gebruikers. Hun doel is het verbeteren van de werking van de Website;
 3. functionaliteitscookies - Deze bestanden stellen de site in staat om de (eventuele) keuzes van de gebruiker (gebruikersnaam, taal of regio) te onthouden en bieden functies die zijn afgestemd op individuele behoeften (indien dergelijke functies beschikbaar zijn). Zo kan de site bijvoorbeeld worden gebruikt om wijzigingen in de tekstgrootte, lettertypen en andere gepersonaliseerde elementen van de webpagina op te slaan. De informatie die in deze bestanden wordt verzameld, is anoniem en houdt de activiteiten van de gebruiker op andere sites niet bij;
 4. reclamecookies - ze helpen bij het leveren van advertenties die overeenkomen met de interesses van de gebruiker. Ze kunnen informatie verzamelen over de gewoontes van het gebruik van webbrowsers en de advertenties aanpassen aan de interesses van de gebruiker;
 5. statistische cookies - het verzamelen en berekenen van statistieken over de Website

Gelieve er rekening mee te houden dat naast onze eigen cookies we gebruiken ook externe cookies gepubliceerd door onze partners via de Website, in het bijzonder voor reclame- en statistische doeleinden.

Cookies die via de Website op uw eindapparaat worden gepubliceerd, kunnen ook door onze partners worden gebruikt.

Beheer van cookies

Waarschijnlijk is uw browser standaard geconfigureerd om alle cookies te accepteren.

U kunt echter onafhankelijk en op elk moment de instellingen voor cookies wijzigen, waarbij u de voorwaarden voor het opslaan ervan en de toegang tot uw eindapparaat door middel van cookies kunt specificeren. U kunt de genoemde instellingen wijzigen via de instellingen van uw webbrowser. Dergelijke instellingen kunnen worden gewijzigd in het menu van de webbrowser, met name om de automatische acceptatie van cookies te blokkeren of om een melding te eisen telkens wanneer cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om cookies te beheren is beschikbaar in de instellingen van de gebruikte software (webbrowser).

Als dergelijke wijzigingen niet worden aangebracht, betekent dit dat er cookies op uw eindapparaat kunnen worden geplaatst en opgeslagen, en dat wij dus cookies op uw eindapparaat zullen opslaan en er toegang toe zullen krijgen.

Bovendien kunt u op elk gewenst moment cookies verwijderen met behulp van de functies die beschikbaar zijn in de webbrowser die u gebruikt.

Houd er rekening mee dat het beperken van het gebruik van cookies gevolgen kan hebben voor sommige van de functies die beschikbaar zijn via onze website.

Links naar andere websites en externe diensten

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op andere websites en bedrijven, waarvan de contactgegevens op de website worden vermeld.

In het geval van links naar andere webpagina's die op de Website zijn geplaatst, behouden wij ons het recht voor om niet verantwoordelijk te zijn voor de privacypraktijken van de eigenaars van deze domeinen en websites. Voordat u websites van derden gaat gebruiken, dient u de relevante documentatie over de bescherming van de privacy te lezen.